Już w listopadzie rusza nabór wniosków o dopłaty do zakupu innowacyjnych maszyn i urządzeń rolniczych. Dopłata w wysokości 200 tysięcy złotych.

ARiMR uruchamia nabór wniosków o dopłaty do zakupu maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0. To program pomocowy dla rolników finansowany z Krajowego Planu Odbudowy w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.

Kto może otrzymać dopłaty do zakupu maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0?

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia, lub jest producentem rolnym
  • ma nadany numer identyfikacyjny
  • jest pełnoletnia.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0?

Nabór wniosków ruszy 15 listopada 2023 r. i potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków. Wnioski należy składać do ARiMR w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Rolnicy mogą otrzymać dotację na zakup i montaż systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych w zakresie rolnictwa 4.0 do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych. Obejmuje to zakup maszyn, sprzętu i oprogramowania do tych celów, w tym czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji oprogramowania komputerowego, płatne z góry opłaty za patenty i licencje.

Jaka wartość dopłaty do rolnictwa 4.0?

Wsparcie będzie im udzielone w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. Rolnicy mogą otrzymać maksymalnie 200 tys. zł.

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć:

  • 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku tzw. młodego rolnika oraz rolników prowadzących produkcję ekologiczną
  • 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku pozostałych rolników.

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę między 1 lutego 2020 r. a 30 września 2025 r. Wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia nie może być mniejsza niż 15 000 zł.

Rolnicy ubiegający się o dotację mają możliwość uzyskania zaliczki w wysokości max. 50 proc. całkowitej kwoty wsparcia.