NAGRODA „MASZYNA ROKU 2017”
DLA WOZU VOLUMETRA JOSKIN

Zwrotny i wydajny wóz asenizacyjny z obniżonym środkiem ciężkości.

Lista osiągnięć firmy JOSKIN wzbogaciła się o nowe wyróżnienie, w postaci nagrody w kategorii transport, za wóz asenizacyjny Volumetra. Międzynarodowe jury, złożone z 30 dziennikarzy specjalizujących się w technice rolniczej, nagrodziło wysiłki producenta mające na celu ułatwienie rolnikom codziennej pracy.

Nowe rozwiązanie jest owocem prac projektowych wykorzystujących wieloletnie doświadczenie naszych użytkowników.  W wozie Volumetra, na jednej maszynie, zgromadzono wiele nowych możliwości, czyniąc z niego wyjątkowy pojazd, który może doskonale dostosować się do wymogów nowoczesnego rolnictwa. Zbiornik wozu, którego pojemność osiąga 26.000 l, spoczywa na samonośnej konstrukcji powstałej według nowatorskiego projektu.